top of page

Biography

ukvlag.png

      Driven by his curiosity and the desire to capture the beauty of the world around us, Gerrit Kasteel has been making pictures since his childhood. His first camera was an Agfa Click, which was later replaced by an SLR camera, a Petri Flex V. Many cameras followed over the years. He now works (digitally) with cameras and lenses from Fujifilm.

He mainly focuses on nature, travel and landscape photography, but is photographically a versatile photographer  His photos have been published in a travel guide for Finland and in local newspapers.

nlvlag.png

      Gedreven door zijn nieuwsgierigheid en de behoefte om de schoonheid van de wereld vast te leggen, fotografeert Gerrit Kasteel al sinds zijn jeugd. Zijn eerste camera was een Agfa Click, die later werd vervangen door een spiegelreflexcamera, een Petri Flex V. Vele camera's volgden door de jaren heen. Hij werkt nu (digitaal) met camera's en lenzen van Fujifilm.

Hij richt zich voornamelijk op natuur-, reis- en landschapsfotografie, maar is fotografisch eigenlijk een alleseter. Zijn foto's zijn gepubliceerd in een reisgids voor Finland en in lokale kranten.

duitsevlag.png

      Angetrieben von seiner Neugier und dem Bedürfnis, die Schönheit der Welt einzufangen, beschäftigt sich Gerrit Kasteel seit seiner Kindheit mit Fotografie.  Seine erste Kamera war eine Agfa Click, die später durch eine SLR-Kamera, eine Petri Flex V, ersetzt wurde. Viele Kameras folgten im Laufe der Jahre. Er arbeitet jetzt (digital) mit Kameras und Objektiven  und Fujifilm.

Er konzentriert sich hauptsächlich auf Natur-, Reise- und Landschaftsfotografie, ist aber fotografisch ein Allesfresser. Seine Fotos wurden unter anderem in einem Reiseführer für Finnland und in lokalen Zeitungen veröffentlicht.

bottom of page